Sonja Bohman

Ekonomen i företaget. Ansvarar för all löpande bokföring men hjälper till viss del också till med att svara i telefonen. email: sonja@mbservice.se